Legea 18 1991 forma initiala

In anul 1991 a fost adoptata Legea nr. 18, prin care se realiza, in principal, stabilirea dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia. Art. 46 din Legea nr. 18/1991, devenit articolul 67 in urma republicarii legii in anul 1998, actual abrogat, a impus forma autentica cu privire la …

16 Mar 2009 Legea 18/1991 - Legea fondului funciar, publicata in Monitorul Oficial nr. 37 din 20/02/1991. Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române actualizată 2020 ...

LEGEA nr. 190 din 1999 : Imobiliare Roventa

Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a ... LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare - Republicata si Actualizata 2017 Actualizata prin: - Ordonanta de urgenta 98/2016, publicata in M. Oficial nr. 1030 din 21 decembrie 2016) - Legea 243/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (publicata in M ICCJ: Art. 36 din Legea nr. 1/2000 reglementeaza un caz de ... Apr 11, 2014 · In Monitorul Oficial nr. 257 din 9 aprilie 2014 a fost publicata Decizia nr. 2/2014 a ICCJ privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18 Legea 18 / 1991 | Civvic.ro

(2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li s-a ( 21) În cazul în care forma asociativă a fost în devălmăşie, fără specificarea 

5 Aug 2016 Lege - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 are obligaţia de a prezenta modelul final al materialelor publicitare, în format digital, în vederea aprobării 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. privitoare la proprietar4). Nume/. Denumire. Iniţiala tatălui. Prenume. 9 Ian 2019 #M52: Legea nr. care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată. 2. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a iniţială, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire, fără a fi necesar un  Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi. l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei 50/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15 Mar 2014 riscurilor asigurate sub formă de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestaţii vârsta de 18 ani sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei individuale de e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991; (3) Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie. acordate la intervenirea riscurilor asigurate sub formă de pensii, ajutoare sau alte tipuri 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991; iniţială la pensie.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici ...

LEGE nr.18 din 19 februarie 1991 Legea fondului funciar LEGE nr.18 din 19 februarie 1991 Legea fondului funciar Textul actului publicat în M.Of. nr concesiune sau vinzare, in conditiile legii Persoanelor prevazute la alin. 3 li se pot atribui, in 1991, fara plata, terenurile intrate in domeniul privat al statului, conform prevederilor legii. incheiate in forma … LEGE nr.18 din 19 februarie 1991 Legea fondului funciar NOTĂ: Reproducem mai jos articolele II - V din Legea nr. 169/1997, care nu au fost încorporate în textul republicat al Legii nr. 18/1991 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 169/1997.. Menţionăm că trimiterile din cuprinsul acestor articole se referă la textele din Legea nr. 18/1991, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României HG (R) 131 27/02/1991 - Portal Legislativ

Legea Nr. 18/1991 - Birou Cadastru Maxim Aug 01, 1990 · Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata 1998 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 05/01/1998 Important: Versiunea de fata reprezinta textul republicarii din 5 ianuarie 1998. Legea nr. 18/1991 a mai suferit ulterior numeroase modificari, nesurprinse aici (lista pana in … Curte comuna. Anulare decizie si ordin al Prefectului ... (2) din Legea nr. 18/1991 trece în proprietatea actualilor proprietari ai locuinţei, proporţional cu cota deţinută din construcţie. Ca atare, intimaţii reclamanţi au fost vătămaţi prin emiterea acestor acte administrative şi aveau dreptul de a formula plângere în baza art. 53 alin. (2) din Legea nr. 18/1991. Plângerea nu este HOTĂRÂREA NR. domeniu public, prin Legea nr. 158/2010 publicat in Monitorul Oficial nr. 496 din 19.07.2010. Desi art. 26 din Legea nr. 18/1991, in forma initiala nu prevedea in mod expres ca terenurile, sub aspectul regimului juridic, fac parte din domeniul privat al unitatii Decizie 835 din 17.12.2009 - Fond funciar

9 Ian 2019 #M52: Legea nr. care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată. 2. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a iniţială, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire, fără a fi necesar un  Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi. l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei 50/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15 Mar 2014 riscurilor asigurate sub formă de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestaţii vârsta de 18 ani sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei individuale de e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991; (3) Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie. acordate la intervenirea riscurilor asigurate sub formă de pensii, ajutoare sau alte tipuri 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991; iniţială la pensie. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li s-a ( 21) În cazul în care forma asociativă a fost în devălmăşie, fără specificarea  Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata 1998 Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata 1998 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 05/01/1998 Important: Versiunea de fata reprezinta textul republicarii din 5 ianuarie 1998.

Curte comuna. Anulare decizie si ordin al Prefectului ...

S-a motivat ca în baza art. 8 si 9 din Legea 18/1991, în forma sa initiala, a introdusa cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra pamântului de pe urma tatalui sau G.H. pentru suprafata de 10 ha teren situat pe raza satului Sarighiol de Deal, care a fost adus în CAP, cu precizarea ca acest imobil a fost dobândit de Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a ... LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare - Republicata si Actualizata 2017 Actualizata prin: - Ordonanta de urgenta 98/2016, publicata in M. Oficial nr. 1030 din 21 decembrie 2016) - Legea 243/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (publicata in M ICCJ: Art. 36 din Legea nr. 1/2000 reglementeaza un caz de ... Apr 11, 2014 · In Monitorul Oficial nr. 257 din 9 aprilie 2014 a fost publicata Decizia nr. 2/2014 a ICCJ privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18 Legea 18 / 1991 | Civvic.ro